USAID GAI Projekat: Donete odluke u funkciji uspostavljanja sistema FUK u Opštinskim upravama GAI Opština

gai sid krDecembar, 2021.

Na zajedničkom sastanku RG za FUK GAI Opština donete su odluke koje omogućavaju uspostavljanje sistema FUK u Opštinskim upravama (OU) GAI Opština.

Donetim odlukama se operacionalizuje sve što je urađeno tokom realizacije GAI FUK Projekta na uspostavljanu sistema FUK u GAI Opštinama. Donošenju odluka po tačkama dnevnog reda, prethodilo je prezentovanje od strane Konsultanta materijala koji je bio predmet odlučivanja i obrazlaganje predloga svake odluke. Posle razmatranja predloga odluka i pratećih diskusija, RG za FUK GAI Opština donele su sledeće odluke: Odluku o usvajanju predloga Mape poslovnih procesa u organizacionim jedinicama OU Opštine; Odluku o usvajanju predloga donošenja i započinjanja primene procedura za poslovne procese OU Opštine; Odluku o usvajanju predloga uspostavljanju Registra rizika OU Opštine; Odluku o usvajanju predloga Strategije upravljanja rizicima Opštine, i Odluku o usvajanju predloga Rešenja o imenovanju Rukovodioca za upravljanje rizicima Opštine. Prezentaciji predloga Strategije upravljanja rizicima Opštine, prethodila je instruktaža od strane Konsultanta u vezi “Izrade Strategije upravljanja rizicima”, čime je nastavljena započeta obuka sa ovom temom, koja je pratila obuku “Procena rizika i izrada Registra rizika” iz avgusta 2021. godine.

 

Zainteresovani mogu pogledati:

gal ico

© Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, 2015. Veb dizajn: Dejan Beljić