USAID GAI Projekat: Radna grupa za FUK Grada Novog Pazara (GNP) donela odluke u funkciji uspostavljanja sistema FUK u Gradskim upravama

gnp sastanak janDecembar, 2021.

Na sastanku RG za FUK GNP donete su odluke kojima se operacionalizuje sve što je urađeno tokom realizacije GAI FUK Projekta na uspostavljanu sistema FUK u GU GNP.

Pre donošenja odluka iz zahtevnog dnevnog reda održane sednice, Konsultant je prezentovao materijal koji je predmet odlučivanja i obrazložio predlog svake odluke. Posle razmatranja predloga odluka i diskusija koje su pratile tačke dnevnog reda, RG za FUK donela je sledeće odluke: Odluku o usvajanju predloga Mape poslovnih procesa u organizacionim jedinicama GU GNP; Odluku o usvajanju predloga donošenja i započinjanja primene procedura za poslovne procese GU GNP; Odluku o usvajanju predloga uspostavljanju Registra rizika GU GNP; Odluku o usvajanju predloga Strategije upravljanja rizicima GNP, i Odluku o usvajanju predloga Rešenja o imenovanju Rukovodioca za upravljanje rizicima GNP.

 

Zainteresovani mogu pogledati:

gal ico

© Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, 2015. Veb dizajn: Dejan Beljić