Jun, 2021. – USAID GAI Projekat: Intenziviran rad sa vlasnicima poslovnih procesa pojedinih OJ Gradske uprave za izvorne i poverene poslove (GUzIPP) Grada Novog Pazara (GNP)

ppgnp1Konsultant je realizovao 4 pojedinačna sastanaka sa predstavnicima Odeljenja za LER, Odeljenja za društvene delatnosti; Odeljenja za informisanje i Odeljenja za inspekcijske poslove. Cilj na svakom pojedinačnom razgovoru bio je da se razjasne uočene dileme i nejasnoće koje su vlasnici poslovnih procesa i kontrolori imali u vezi sa opisom poslovnih procesa i formulisanjem procesnih aktivnosti u Obrascu 1.

Zainteresovani mogu pogledati:

gal ico

© Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, 2015. Veb dizajn: Dejan Beljić