Februar, 2021. – USAID GAI Projekat: održan online konsultativni sastanak predstavnika USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast i COR-a

 

 

Na sastanku je napravljen je presek stanja realizacije projektnih aktivnosti na uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u Gradskoj upravi Grada Novog Pazara na dan 31/01/2021. godine. Tokom sastanka razmatrana su pitanja ispunjenja ranije preuzetih obaveza učesnika Projekta i mogućnosti za intenziviranje pojedinih projektnih aktivnosti posmatrano sa aspekta važećih epidemioloških mera i situacije u Novom Pazaru. Na sastanku je dogovoren operativan (Akcioni) plan za realizaciju pojedinih projektnih aktivnosti u periodu februar – mart.

 

© Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, 2015. Veb dizajn: Dejan Beljić