05. decembar – LOVA: održana druga radionica „Unapređenje budžetskog procesa JLS“

 

U opštini Osečina, uz učešće 20 lica, predstavnika opštinskih uprava jedinica lokalne samouprave iz KO, njihovih javnih preduzeća i ustanova, kao i zainteresovanih građana, održana druga radionica „Unapređenje budžetskog procesa JLS“, planirana aktivnost u okviru projekta „LOVA - Trošenje lokalnih budžeta“, koji u KO realizuje COR uz podršku sredstava Vlade SAD.

U prvom delu radionice, autor Projekta, dr Slobodan Ilić, je najpre predstavio identifikovane probleme koji zahtevaju rešavanje (1. Većina JLS nema definisan Proces izrade Nacrta odluke o budžetu JLS za narednu budžetsku i dve fiskalne godine; 2. Većina JLS nema srednjoročni Program kapitalnih investicija /PKI/ JLS što značajno otežava programsko budžetiranje i pripremu godišnjeg kapitalnog budžeta), zatim je prisutnima postavio dva projektna zadatka (PZ1 - Definisati Proces izrade Nacrta odluke o budžetu JLS za narednu budžetsku i dve fiskalne godine; PZ2 - Definisati Proces izrade srednjoročnog PKI JLS – subjekti, aktivnosti, dokumenti, kriterijumi), i na kraju je odredio po dva tima koji su rešavali svaki svoj projektni zadatak (Tim „Insajderi“ činili su službenici u administraciji JLS i svoj predlog su izrađivali posmatrano iz uloge službe u Gradskoj / Opštinskoj upravi nadležne za definisanje, uspostavljanje i sprovođenje ovog procesa, dok je drugi tim „Autsajderi“ svoj predlog izradio posmatrano iz uloge korisnika ovog procesa – zaposleni u javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, medijima, civilnom sektoru, građani – definišući proces kako je poželjno da on izgleda da bi ga korisnici ocenili transparentnim i videli smisao da se u njega uključe odnosno, imajući u vidu, potrebe subjekata koje predstavljaju).

Posle analize sačinjenih timskih predloga i diskusije učesnika Radionice u vezi sa njihovim dobrim i lošim stranama, u drugom delu Radionice, autor Projekta je izvršio rekapitulaciju razmatranih timskih predloga, a zatim predložio i testirao predloge opisa procesa koji je pripremio za potrebe ove Radionice. Dati predlozi, dopunjen su korisnim elementima i sugestijama dobijenim od strane učesnika Radionice.

Zainteresovani mogu pogledati:

© Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, 2015. Veb dizajn: Dejan Beljić