Obuka za voditelje debatnih klubova u školi / na fakultetu

 

NAZIV RADIONICE:

 

OBUKA ZA VODITELJE DEBATNIH KLUBOVA U ŠKOLI / NA FAKULTETU

 

Datum objavljenog oglasa / poziva za radionicu:

 

01/04/2015. godine

 

Datum i mesto obuke:

 

16/05/2015. godine (prvi dan)

STD “Ecco Impuls” Šušeoka

 

Trajanje obuke: 

 

Dvodnevna radionica sa razmakom od mesec dana između prvog i drugog dana. Prvi dan (09.30 – 20.00 časova) je obuka debatnih veština, a drugog dana (09.30 – 20.00 časova) bi se organizovao debatni turnir.

 

Maksimalan i minimalan broj učesnika:

 

Zbog maksimalne efikasnosti i postizanja očekivanih rezultata, broj učesnika radionice je ograničen.

Maksimalno (30) / Minimalno: (15)
Radionica se održava sa minimumom od 15 učesnika, u suprotnom COR zadržava pravo pomeranja datuma do prihvatljivog broja učesnika radionice.

 

 

 

Opis radionice:

 

Debata je oblik strukturisane akademske rasprave u kojoj jedna strana zastupa jedno stanovište o temi, a druga ga opovrgava (afirmativni i negativni tim). Postoje različiti formati debate sa različitim brojem govornika na obe strane, različitim dužinama govora, kao i različitim zahtevima koje govornici, odnosno timovi govornika treba da ispune (od utvrđivanja stanja, preko debatovanja o vrednostima do zahteva da se problem analizira i predlože konkretna rešenja tog problema).
Pitanje je da li je i hoćemo? Ako je hoćemo, onda je ova radionica prava prilika za Vas. Zato je, bez oklevanja, iskoristite i prijavite se ovde.

 

Kome je namenjena radionica?

 

Nastavnom osoblju u školama i na fakultetima (prvi dan) a drugog dana – učenicima i studentima.

 

Cilj radionice:

 

Da obuči nastavno osoblje da uz stečena znanja i veštine oforme i vode debatne klubove, kao oblik vannastavnih aktivnosti sa zainteresovanim učenicima / studentima. Obogaćivanje ponude aktivnosti škola / fakulteta u slobodnom vremenu učenika i studenata, obogaćivanje kulturne i javne delatnosti, doprinos demokratičnosti odnosa u školi / na fakultetu. Podsticanje i razvoj interesovanja učenika / studenata za različite interdisciplinarne teme, razvoj kognitivnih i socijalnih sposobnosti i veština.

 

 

 

 

 

 

Neke od tema radionice:

 

 1. O programu, debati i debatnim klubovima
 2. Priprema debate i debata i analiza (upoznavanje učesnika sa svim fazama i tehnikama koje se koriste u pripremi debate, );
 3. Analiza teme i izbor teze (osnovne vrste rezolucija i njihovi zahtevi, osposobljavanje polaznika da precizno formulišu teze za debatu)
 4. Istraživanje, argumentacija (podsećanje i upoznavanje polaznika sa tehnikama istraživanja i rada na tekstu, procena izvora, konstrukcija argumenata, kontrastiranje ispravnog i pogrešnog načina zaključivanja)
 5. Afirmativni slučaj i strategije (konstrukcija i rekonstrukcija slučaja u debatama sa rezolucijom akcije, tzv. debata i slučajevi "sa planom")
 6. Negativni slučaj i strategije (opovrgavanje, konstrukcija negativnog slučaja u debatama sa rezolucijom akcije, tzv. debata i slučajevi "sa planom")
 7. Javni nastup i uloge govornika,

Teme za drugi dan:

8.  Debatni turnir učenika ili studenata
9. Suđenje u debati i povratna informacija 
10.Radionički postupak, trenerski rad  i vođenje kluba

 

 

 

Način rada radionice:

 

Radionica zahteva od svih učesnika aktivno angažovanje i učestvovanje, pri čemu je akcenat na ovladavanju veštinama i na iskustvenom učenju.

Radionica je interaktivnog tipa praćena nizom praktičnih vežbi i primera (studija slučaja), diskusija, međusobne razmene iskustava i predavanja.

 

 

Po završetku radionice učesnik je osposobljen:

 

POSLE PRVOG DANA: da koristi elemente logičkog i kritičkog mišljenja, konstruiše argumente za odbranu teze o kojoj se debatuje; upoznat je sa veštinama demokratskog dijaloga i rasprave; osposobljen je za istraživanje, korišćenje i procenjivanje različitih izvora informacija.

POSLE DRUGOG DANA: na dalji razvoj retoričkih veština i veština aktivnog slušanja, razvoj samopouzdanja i sigurnosti, i sposobnost javnog nastupa. Osposobljenje i za timski i samostalni rad. Jedan od efekata je i razvoj empatije, tolerancije i poštovanja različitosti. Probuđeno je i interesovanje za različite oblasti.

 

 

 

U ceni radionice učesnicima su  obezbeđeni:

 

 • Vođenje radionice i predavanje
 • Radni materijal (fascikla, radna sveska i hemijska olovka)
 • Pisani programski materijal koji pokriva temu radionice
 • Osveženje tokom trajanja radionice
 • Besplatno parkiranje na parkiralištu Ecco Impulsa
 • Lista učesnika sa kontakt podacima
 • Sertifikat o pohađanju radionice i završenoj obuci
 • Spisak stručne literature za dalje individualno usavršavanje
 • Prenosivi poklon vaučer
 • Prelepo okruženje za rad u prostoru COR (pogledati ovde)

 

Cena po učesniku / popusti:

 

Cena je 3,500 RSD po učesniku (prvi dan) odnosno 1,500 RSD (drugi dan).

Prijavljeni kandidat je uplaćuje u celini avansno Centru za održiv lokalni i regionalni razvoj Šušeoka Mionica, PIB: 107587739, matični broj: 28084099, na tekući račun broj: 160-382308-80, najkasnije zaključno sa 28. aprilom 2015. godine.

Popust na rane uplate (za uplate do 30 dana pre održavanja radionice - 10%, a do 10 dana pre održavanja radionice - 5%). Odobrava se i dodatni popust od 5% za najmanje 5 prijavljenih iz iste osnovne škole / srednje škole / visoke škole / fakulteta.

 

 

Period prijave / otkaza učešća:

 

Prijave za radionicu su otvorene (01. aprila) i trajaće do popunjavanja maksimalnog broja učesnika a najkasnije zaključno sa 13/05/2015. godine.

Otkazivanje učešća je moguće najkasnije zaključno sa 11/05/2015. godine. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na radionici, biće u prilici da pošalju zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.

 

 

 

 

 

Način prijave:

 

OMOGUĆITE VAŠIM UČENICIMA / STUDENTIMA DA RAZVIJU VEŠTINE KRITIČKOG SLUŠANJA, MIŠLJENJA I ARGUMENTOVANOG GOVORA!

Pozivamo Vas da zajedno uživamo u nezaboravnom iskustvu druženja i sticanja dragocenog znanja.

Prijava se vrši dostavljanjem ispunjenog prijavnog obrasca isključivo putem mejla na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovde.

Prijavom, učesnik radionice daje dozvolu COR i STD “Ecco Impuls” Šušeoka, da mogu koristiti foto i video snimke učesnika tokom skupa i svih aktivnosti vezanih za održavanje radionice i da takav materijal mogu da objave na svojim veb sajtovima, brošurama ili drugim promotivnim materijalima bez posebne naknade učesniku radionice.

 

 

Informacije o radionici:

 

Možete preuzeti svakoga dana sa web sajta COR: www.cor.co.rs
ili web sajta Ecco Impulsa: www.eccoimpuls.rs

Takođe, dodatne informacije o radionici možete dobiti na telefon: 064/6711162, svakog radnog dana od 09 do 17 časova. 

 

Organizatori radionice i predavač:

 

Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj Šušeoka, Mionica (COR) i partnerska organizacija koja je akreditovala Program radionice kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Beograd, tako da se po završenoj obuci dobija sertifikat sa 24 boda.

Predavači su Gordana Avramović  / Branka Josimov.

© Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, 2015. Veb dizajn: Dejan Beljić