COR Gromobran – Održan četvrti, završni, sastanak Panela grada Valjeva u ovoj godini

cetvrti panel

Decembar, 2022.

U radnoj i svečanoj atmosferi održan je četvrti sastanak Panela grada Valjeva (PGV), građanskog, nepolitičkog, tela za praćenje i nadzor lokalnog budžetskog procesa u gradu Valjevu. Ovo je bio završni sastanak na projektu COR Grombran na kome je, u radnom delu, menadžer projekta COR Gromobran, dr Slobodan Ilić, podneo izveštaj o ostvarenim rezultatima Projekta.

Konstatovano je, sa neskrivenim zadovoljstvom, da je uspešno realizovan cilj Projekta “da se realizacijom projektnih aktivnosti poveća participacija građana i NVO u lokalnom budžetskom procesu, i stvori osnova za uspostavljanje redovnog, aktivnog građanskog nadzora budžetskog procesa grada Valjeva”. To potvrđuju: (1) uspostavljen PGV i aktivnosti koje je sprovodio tokom Projekta; (2) uspostavljen moderan i efikasan, informativno – obrazovno – zabavan, online mehanizam za uključivanje građana u lokalni budžetski proces (internet igra “BudžetirAJMO”); (3) stvorena osnova za razvoj različitih fleksibilnih, često spontanih, formata povezivanja i umrežavanja građana zainteresovanih za upotrebu budžetskih sredstava za prioritetne potrebe grada Valjeva, čime se daje “vetar u leđa” organizovanju javnog dijaloga sa lokalnim rukovodstvom.

Posebno je naglašen rezultat vidljivosti Projekta, njegovo značajno prisustvo u javnosti posredstvom štampanih i elektronskih medija, lokalnog, regionalnog i centralnog nivoa. Tako je konstatovano da je bilo:

  • 36 medijskih objava (izveštaji, reportaže, razgovori i intervjui) u štampanim i elektronskim medijima
  • 2 autorska teksta
  • 9 TV objava (“TV Valjevo plus”; “TV V5 Valjevo”)
  • 15 objava na 4 portala (“Kolubarske”; “Vamedija”; “Valjevska posla” i “Valjevo na dlanu”)
  • 8 objavljenih tekstova u regionalnom nedeljnom listu “Napred” sa 2 naslovne strane
  • 2 objave u dnevnim listovima sa nacionalnom pokrivenošću (“Danas” i “Politika”)
  • Preko 15,000 građana, do kojih se doprlo flajerima, medijskim objavama i preko društvenih mreža.

Na kraju je naglašena potreba da u narednoj godini, PGV još intenzivnije nastavi sa radom uz stalno inoviranje formata rada, uključivanjem novih, zainteresovanih sugrađana, da se fokusira na: (1) aktivnosti za još veće korišćenje internet igre “BudžetirAJMO” od strane građana, (2) uspostavljanje dijaloga sa lokalnim rukovodstvom o pitanjima iz nadležnosti PGV, i (3) nastavak sprovođenja društvene kampanje “BudžetirAJMO svi – Valjevo siTI” putem novih radionica u valjevskim srednjim školama.

Projekt menadžer se zahvalio članovima Projektnog tima i PGV, svim građanima koji su svojim učešćem značajno doprineli uspešnoj relizaciji Projekta, medijima i novinarima koji su sve vreme pratili sprovođenje Projekta i, posebno, “Olof Palme Centru” i Vladi Švedske, kao donatoru.

Zainteresovani mogu pogledati: 

P1 - Fotografije sa sastanka

© Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, 2015. Veb dizajn: Dejan Beljić