Jul, 2021. – USAID GAI Projekat: Online radni sastanci sa vlasnicima poslovnih procesa pojedinih OJ Gradske uprave za izvorne i poverene poslove (GUzIPP) Grada Novog Pazara (GNP)

gnponlajn1Konsultant je realizovao radne sastanke sa nadležnim licima i vlasnicima poslovnih procesa 4 OJ GUzIPP GNP. Održana su 4 pojedinačna sastanaka sa predstavnicima Odeljenja za finansije, Odeljenja za inspekcijske poslove, Odeljenja za zaštitu životne sredine, zdravlje i bezbednost na radu i Odeljenja za LER. Na svakom razgovoru razjašnjene su dileme i nejasnoće koje su vlasnici poslovnih procesa i kontrolori imali u vezi sa opisom poslovnih procesa i formulisanjem procesnih aktivnosti u Obrascu 1.

Zainteresovani mogu pogledati:

gal ico

 

© Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, 2015. Veb dizajn: Dejan Beljić